H
G
B

Prof. Michael Riedel
Professor für Malerei und Grafik

CV (2017)
S. 168, 13 x 21cm
CV
S. 111
CV
S. 121
Fuchs (2017)
S. 352, 26,6 x 26,6cm
Grafik als Ereignis (2018)
S. 13
Grafik als Ereignis (2018)
S. 12
Fuchs (2017)
S. 352, 26,6cm x 26,6cm
Fuchs
S. 54
Fuchs
S. 53
Fuchs
S. 321
Fuchs
S. 120
Fuchs
S. 321
Fuchs
S. 94
Fuchs
S. 207
Fuchs
S. 101
Muster des Kunstsystems (2017)
19 Musterbögen, 23,5 cm x 34 cm
Muster des Kunstsystems
S. 23
Muster des Kunstsystems
S. 18
Besuchte und nicht besuchte Ausstellungen [Einladungen]
S. 496, 13,5cm x 18,5cm
Besuchte und nicht besuchte Austellungen [Einladungen]
S. 110
Besuchte und nicht besuchte Ausstellungen [Einladungen]
S. 89
Poster–Painting–Präsentation
S. 176, 23,5 x 31cm
Poster–Painting–Präsentation
S. 73
Poster–Painting–Präsentation
S.74
EFFJ KNOOS [JEFF KOONS]
S. 144, 23,5cm x 31cm
EFFJ KNOOS [JEFF KOONS]
S. 10
EFFJ KNOOS [JEFF KOONS]
S. 34
Meckert
S. 221
Oskar (2014)
S. 26
Oskar (2014)
S. 37
Perlstein (2011)
S. 324, 26,6cm x 26,6cm
Perlstein
S. 320
Perlstein
S. 321
Meckert (2009)
S. 388, 26,6cm x 26,6cm
Meckert
S. 183
Meckert
S. 231
Gedruckte und nicht gedruckte Poster (2008)
S. 368, 13,5cm x 18,5cm
Gedruckte und nicht gedruckte Poster
S. 83
Gedruckte und nicht gedruckte Poster
S. 25
Saab 95 – Sinnmachen beenden
S. 84, 20,5cm x 21cm
Saab 95 – Sinnmachen beenden
S. 2
Saab 95 – Sinnmachen beenden
S. 3
Tirala (2006)
S. 228, 26,6cm x 26,6cm
Tirala
S. 37
Tirala
S. 120
Neo (2005)
S. 128, 29,7cm x 21cm
Neo
S. 45
Neo
S. 5
Johnson–Robert (2004)
S. 128, 29,7cm x 21cm
Johnson–Robert
S. 52
Johnson–Robert
S.34
Scheissen und Brunzen
S. 48, 29,7cm x 21cm
Scheissen und Brunzen
S. 23